Raad van Advies
De Raad van Advies heeft een belangrijke rol en een zwaarwegende stem bij Beaureale Administration B.V.. De Raad van Advies is een klankbord voor het management van Beaureale en adviseert gevraagd en ongevraagd het management van de onderneming bij strategische beslissingen, bedrijfsvoering, beleid en investeringsfondsen. Elk nieuw fonds, maar ook bijvoorbeeld samenwerkingen, worden eerst, aan de Raad van Advies voorgelegd ter beoordeling, toetsing en commentaar. De Raad van Advies heeft geen formele, juridische (bestuurders) aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden binnen de Onderneming en/of Beaureale. De Raad van Advies heeft een vakkundig kritische houding met een focus op haalbaarheid, zekerheden en duurzaamheid. Bij de samenstelling van de leden van de Raad van Advies is gezocht naar complementaire deskundigheid en kwaliteiten.

Raad van advies

Paul Hoen
Voorzitter Raad van Advies

Dr. Ir. Paul Hoen

Paul is afgestudeerd aan de TU Eindhoven, heeft ruime ervaring in vastgoed en bestuurlijke functies. Hij is zijn carrière werkzaam geweest bij HBG, Amstelland Vastgoed, Johan Matser Projectontwikkeling en bij Bouwfonds als directeur regio Zuid Nederland.
Carlo Broeren
Raad van Advies

Drs. Carlo Broeren RC QC CBM

Carlo Broeren heeft ruime ervaring in diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies. Hij is register controller, afgestudeerd aan Nyenrode. Hij heeft een ruime internationale ervaring als CFO en was in de periode 2007-2014 CFO van Roompot Groep.
Roel van de Bilt
Raad van Advies

Drs. Roel van de Bilt RBA

Roel heeft bijna 30 jaar ervaring als vastgoedbankier en was tot april 2023 Directeur Rabo Real Estate Finance. Hij is een expert op het gebied van financiering van en beleggen in vastgoed met focus op verduurzaaming.