FAQ

Beaureale Investments biedt u de mogelijkheid te investeren in investeringsfondsen welke (in)direct investeren in vastgoed. Deze fondsen verhuren het vastgoed aan gerenommeerde operators en exploitanten en betalen uit de verhuurinkomsten rendement en aflossing aan de participanten (investeerders) in het fonds.

Ieder fonds is een op zichzelf staand project welke binnen de inschrijvingsperiode volledig gevuld zal worden. Na afloop van de inschrijvingsperiode is deelname aan dat project niet meer mogelijk en kan u slechts meedoen aan het volgende project/fonds.

Een overzicht van onze fondsen vindt u hier.

U kunt een account aanmaken voor het My Beaureale platform door op de link 'Maak een account aan' te klikken op de login pagina van het platform. Op de volgende pagina vult u uw e-mailadres is en kunt u een veilig wachtwoord invoeren. 

U kunt gebruik maken van de wachtwoord generator die u via het wachtwoord veld kunt benaderen. Klik hiervoor op het 'dobbelsteen' icoontje. Er wordt vervolgens een veilig wachtwoord voor u aangemaakt dat u kunt gebruiken voor het aanmaken van uw My Beaureale account. (Vergeet dit wachtwoord niet ergens op een veilige plek of in een passwordmanager applicatie op te slaan!)

Vervolgens vragen wij u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en kunt u optioneel kiezen om via onze nieuwsbrief op te hoogte te blijven van nieuwe investeringskansen. Zodra u op de blauwe knop registreren klikt wordt uw account aangemaakt en ontvangt u per mail een bevestiging van uw registratie. In deze mail wordt gevraagd om uw e-mailadres te bevestigen. Nadat u uw e-mailadres bevestigd heeft is het account geactiveerd en wordt u automatisch ingelogd in uw My Beaureale account.

Wanneer u besluit te participeren in één van de fondsen welke aangeboden worden op de website van Beaureale Investments of het My Beaureale investeringsplatform is het noodzakelijk om uw identiteit te verifiëren.

Wij maken hiervoor gebruik van DataChecker, een gerenommeerde partij voor online identificatie en verificatie oplossingen. Het verificatieproces gebeurt met behulp van uw mobiele telefoon. Wanneer u de instructies volgt duurt het gehele identificatieproces slechts enkele minuten. 

De te volgen stappen hebben wij eveneens beschreven in een handleiding.

Uw persoonlijke gegevens zijn beschermd en enkel voor u en ons zichtbaar.

U kunt uw wachtwoord voor het My Beaureale investeringsplatform opnieuw instellen door op de link 'Uw wachtwoord vergeten' te klikken op het inlogscherm van het platform

Vervolgens wordt u gevraagd het e-mailadres in te vullen dat u gebruikt heeft om uw account aan te maken. Vervolgens klikt u op de blauwe knop verzenden. U ontvangt daaropvolgend per mail verdere instructies om uw wachtwoord aan te passen.

Wanneer het niet lukt om uw wachtwoord te wijzigen via het My Beaureale platform neem dan contact op via: info@beaureale.com of bel +31(0)88 - 00 33 700

Investeerders die wensen in te schrijven op participaties kunnen zich inschrijven via het My Beaureale platform.

Na het volledig invullen van uw account en het verifiëren van uw gegevens heeft u de mogelijkheid om in te schrijven voor het fonds door middel van het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier. U kunt dit proces volledig zelfstandig en online uitvoeren. Echter mocht u vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met participeren@beaureale.com of + 31 88 00 33 700, wij staan u graag te woord.

U dient de volgende stappen te doorlopen zodat u zich kunt inschrijven voor een fonds.

  1. Interesse kenbaar maken en inschrijven voor fonds via de website (www.beaureale.com)
  2. (Optioneel) Persoonlijke (online) afspraak met één van de financiële adviseurs
  3. (Eenmalig) Account aanmaken op het Beaureale Investeringsplatform. Nadat u uw account heeft aangemaakt dient u uw persoonsgegevens in te vullen en uw identiteit verifiëren zodat u kunt investeren via ons platform.
  4. Keuze participaties vastleggen via het investeringsplatform (digitaal ondertekenen inschrijfformulier)
  5. Na verloop/sluiting van inschrijfdatum worden de door u gekozen participaties (gedeeltelijk) definitief aan u toegekend.
  6. U ontvangt per mail de factuur voor het aantal toegekende participaties welke u binnen de betalingsperiode dient te voldoen.
  7. Zodra de betaling succesvol ontvangen is ontvangt u hiervan een bevestiging per mail.

Ieder kwartaal ontvangt u rendement op uw investering. De actuele stand van zaken kunt u volgen via uw dashboard op het Beaureale Investeringsplatform.

U kunt bij ons investeren door middel van participaties, de minimale deelname hiervoor is € 100.000. Met participaties neemt u deel in een fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht.

Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon en beoogt evenmin een personenvennootschap te zijn. Het is een overeenkomst van eigen aard tussen een beheerder als de manager van het fonds, een juridisch eigenaar als de rechtspersoon die de juridische eigendom van de fondsbezittingen houdt en de belangrijkste contracten voor het fonds afsluit, en een aantal participanten (i.c. de investeerders) als de economisch belanghebbenden bij de door de juridisch eigenaar gehouden fondsbezittingen.

Via participeren@beaureale.com kunt u voor elk fonds de EBI (Essentiële Beleggersinformatie) of het prospectus (Informatie Memorandum) per post opvragen.

Bij toetreding van het fonds zal éénmalig 2,00% emissiekosten over het geïnvesteerde bedrag worden gerekend. Deze kosten worden gebruikt voor de administratie en het structureren van het fonds. Buiten de éénmalige emissiekosten worden geen kosten in rekening gebracht bij de investeerders van het fonds gedurende de gehele looptijd.

De nominale waarde van een participatie is € 5.000. De minimale deelname is vanaf 20 participaties (= € 100.000). Er is geen maximumbedrag voor deelname. Deelname in fondsen is mogelijk op basis van beschikbaarheid.

Tijdens de looptijd kunt u aflossing op uw investering krijgen, afhankelijk van de gemaakte afspraken. Om voor (gedeeltelijke) aflossing in aanmerking te komen, kunt u zich periodiek aanmelden via het My Beaureale platform. De afspraken over de aflossing kunnen per project verschillen. Wij verwijzen u hiervoor naar het Informatie Memorandum van het fonds.

Heeft u vragen over de aflossing? Neem dan contact met ons op via info@beaureale.com

Het moment van uitbetaling van het rendement vindt per kwartaal plaats. In het Informatie Memorandum van het fonds vindt u de beschikbare informatie en voorwaarden hieromtrent.

Op 28 Januari 2021 is door de Franse financiële autoriteiten, de AMF (Autorité des marchés financiers) een vergunning verleend aan Beaureale Investments France SAS als bedoeld in de Franse implementatie van de AIFMD. Deze vergunning is geldig binnen de Europese Monetaire Unie en heeft betrekking op het beheer van de fondsen.

De beheerder is een societé par actions simplifieé (SAS) naar het recht van Frankrijk met zetel in Parijs, Frankrijk, en kantoorhoudende op het adres 9 Avenue de Friedland, 75008 Parijs, Frankrijk. De Beheerder is geregistreerd in het Franse Registre du commerce et des sociétés (RCS) onder nummer 849 344 718. Een uittreksel van de statuten van de Beheerder is op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder.

Alle communicatie met Nederlandse investeerders wordt behandeld door het Nederlandse zusterbedrijf van Beaureale Investments France SAS, Beaureale Investments B.V. U kunt contact opnemen via info@beaureale.com of bel: +31 (0)88 00 33 700. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Jaarlijks zijn investeerders welkom op de jaarvergadering, ook wel de ‘AVP’ (Algemene Vergadering van Participanten) genoemd.

Vergaderrecht voor participanten
Voor de fondsen welke beheerd worden door Beaureale zijn wij verplicht om één keer per jaar onze participanten op te roepen om te vergaderen.  Tijdens de AVP leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid. Participanten kunnen dan vragen stellen aan het bestuur en aan de raad van advies over allerlei zaken die betrekking hebben op het fonds aangaan, zoals op het gebied van corporate governance (ondernemingsbestuur) en de jaarrekening.

Wanneer recht op deelname?
Iedere participant in een Beaureale Fonds heeft recht op deelname van de AVP.

Aanmelden voor de AVP
Via het My Beaureale investeringsplatform en via onze servicemails wordt u op de hoogte gesteld van de datum van de AVP en heeft u tevens de mogelijkheid u aan te melden voor (online) deelname.

Wanneer u een klacht heeft over de diensten en/of andere zaken die betrekking hebben op uw investering in één van de fondsen die aangeboden worden via het My Beaureale Investments platform of via de website van Beaureale Investments kunt u deze per mail aan ons kenbaar maken. U kunt u mail richten aan e-mailadres: complaints@beaureale.com

U kunt tevens een verzoek tot bemiddeling indienen via de AMF website.