Introductie
Kenmerken
Het Fonds
Risico's
Inschrijven

Het fonds is op dit moment voor 100% gevuld, er zijn geen participaties meer beschikbaar voor deze investering. Het rendement van het fonds start per 9 januari.

Het fonds investeert in Center Parcs Park Eifel, het volledig vernieuwd park is eind mei 2023 heropend. In totaal is meer dan € 64 miljoen geïnvesteerd in de vernieuwing van het park. Naast alle woningen is ook het hart van het Center Parcs vakantiepark, de centrale gebouwen gemoderniseerd, volledig gerenoveerd en uitgebreid met onder andere een Aqua Racer glijbaan en een nieuwe Leisure Boulevard.

De investering van het fonds zal worden verstrekt middels een hypothecaire geldlening van maximaal € 9.500.000 aan de eigenaar Ferienpark Eifel B.V. (Kredietnemer) ter financiering van de aanschaf, vernieuwing en nieuwbouw van de centrale faciliteiten en 33 nieuwbouwcottages met een totale vastgoedwaarde van € 25.000.000.

Center Parcs huurt het vastgoed van de Kredietnemer, via een 15 jarige volledig netto huurovereenkomst met huurgaranties. Uit de opbrengsten op de hypothecaire lening zal de uitgevende instelling de rente op de participaties vergoeden en de aflossingen doen.

Contact opnemen    Account aanmaken

Investeren in dit project doet u door het verwerven van Participaties in het Fonds. De minimale inleg is € 100.000, bestaande uit 20 Participaties à € 5.000. U kunt hierbij kiezen voor een looptijd van 6, 12 en/of 15 jaar voor respectievelijk de Participaties A, B en/of C.

Het Fonds biedt een rendement van circa 6,0% op Participaties A, circa 7,0% op Participaties B en circa 8,5%** op Participaties C te behalen. Het rendement bestaat uit een vaste uitkering per kwartaal en een cumulatieve (rente op rente) bonusuitkering bij terugbetaling van de Participaties. Meer informatie met betrekking tot het project, rendement, aflossing en overdraagbaarheid vindt u in hoofdstuk 4 van het Informatie Memorandum.

 • Rente*: 6,0% tot 8,5%** per jaar
 • Uitkeringen rendement: per kwartaal achteraf
 • Minimale deelname: € 100.000 
 • Keuze looptijd: 6, 12 en/of 15 jaar
 • Deelname via: Participaties A, B en/of C
 • Maximale fondswaarde / uitgifte: € 9.500.000 in drie tranches
 • Uitgevende instelling: BRI CP Eifel B.V.
 • Verwachte startdatum laatste tranche: januari 2024
 • Emissiekosten: eenmalig 2,0% over de deelname

Iedere beslissing met betrekking tot de aanbieding dient te zijn gebaseerd op de bestudering van het Informatie Memorandum. Het Informatie Memorandum d.d. juni 2023 is opgesteld door BRI CP Eifel B.V. en Beaureale Investments France S.A.S., en is beschikbaar via de downloads op deze pagina. 

* Rente op jaarbasis voor belasting. De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

** Cumulatief rendement op basis van 15 jaar

Contact opnemen    Account aanmaken

De investering betreft een deelname in tranche III van het fonds, BRI CP Eifel FGR. Het Fonds investeert door middel van een hypothecaire lening met eerste en tweede recht van hypotheek in de centrale parkfaciliteiten en 33 nieuwbouw cottages op Center Parcs Park Eifel.

Deelname in BRI CP Eifel FGR is mogelijk op basis van beschikbaarheid. De minimale deelname is 20 Participaties A, B en/of C (€ 100.000). Een maximumbedrag voor deelname is niet gesteld. Voor verdere eisen waaraan een Investeerder moet voldoen, wordt verwezen naar Hoofdstuk 8.2 van het Informatie Memorandum.

Elk kwartaal achteraf wordt door het fonds rendementen uitgekeerd aan de participanten middels rentebetalingen. Tevens geven de Participaties recht op een bonusuitkering die zal worden betaald bij de aflossing van de Participaties. Het rendement van deze bonusuitkering is afhankelijk van het soort participatie A, B of C. Zie hoofdstuk 4 van het Informatie Memorandum voor meer informatie.

Terugbetaling / aflossing
De investering in Participaties wordt jaarlijks terugbetaald in tranches, variërend in omvang, gedurende de looptijd van het Fonds, voor het eerst in 2024. De Participaties A zullen eerst worden terugbetaald, daarna B en vervolgens C. Het Fonds beoogt om uiterlijk aan het einde van de looptijd alle Participaties te hebben terugbetaald.

Overdraagbaarheid. 

De Participaties zijn beperkt overdraagbaar. Ze zijn direct overdraagbaar tussen u en andere participatiehouders, alsmede aan in Nederland woonachtige of gevestigde derden. Voor overdracht is goedkeuring van de beheerder nodig en zijn er administratiekosten van toepassing. Meer informatie met betrekking tot overdraagbaarheid vindt u in het Informatie Memorandum.

Emissiekosten
Bij toetreding tot het Fonds wordt éénmalig 2,0% emissiekosten over het geïnvesteerde bedrag in rekening gebracht. Deze gelden worden gebruikt voor de administratie, marketing en structurering van het Fonds. Gedurende de gehele looptijd worden geen verdere kosten in rekening gebracht. Meer informatie met betrekking tot de toetreding van het Fonds vindt u in hoofdstuk 8 van het Informatie Memorandum.

Contact opnemen    Account aanmaken

Geïnteresseerde Investeerders wordt aanbevolen kennis te nemen van het Informatie Memorandum teneinde de potentiële risico’s en voordelen van investeren in de Participaties van BRI CP Eifel FGR te begrijpen voordat zij hiertoe besluiten. 

De risico’s zijn omschreven in hoofdstuk 9 van het Informatie Memorandum. Omdat de participaties in fonds BRI CP Eifel slechts beperkt verhandelbaar zijn en niet direct contant gemaakt kunnen worden, vallen deze altijd in risicoklasse 6, ongeacht de onderliggende zekerheden, garanties of andere kwaliteiten van het fonds.

Het Vastgoed
Het geheel aan Vastgoed omvat alle op Center Parcs Park Eifel aanwezige en volledige vernieuwde centrale voorzieningen zoals, centrumgebouw, restaurants, Aqua Mundo, Kids Factory, entree gebouw, wegen, infrastructuur, groenvoorzieningen en 33 nieuwbouwcottages.

 • Taxatiewaarde: € 25.000.000 (Totaal waarde centrale faciliteiten plus 33 nieuwbouwcottages)
 • Loan To Value (LTV): 38%
 • Bankfinanciering cottages: € 5.000.000 met eerste hypotheekrecht op de 33 nieuwbouwcottages
 • Looptijd annuïtaire bankfinanciering 30 jaar
 • Loan To Value incl. bankfinanciering: 58%
 • Fonds zekerheden: Eerste hypotheekrecht op de centrale faciliteiten en tweede hypotheekrecht op de 33 nieuwbouwcottages

 

Zekerheden
Kredietnemer verstrekt ten behoeve van het gehele Fonds een zekerheid door middel van een recht van eerste hypotheek op de centrale faciliteiten voor een bedrag van effectief € 9.500.000, te vermeerderen met rente, kosten en boetes. Als additionele zekerheid ontvangt het Fonds een recht van tweede hypotheek op de 33 nieuwbouwcottages, achtergesteld aan het eerste recht van hypotheek verkregen door Volksbank Gescher eG. De annuïtaire bancaire financiering heeft een looptijd van 30 jaar. Tevens ontvangt het Fonds een garantstelling van de kapitaalkrachtige moedermaatschappij van de kredietnemer voor het nakomen van haar verplichtingen.

Het Vastgoed wordt door Ferienpark Eifel BV (de Kredietnemer) verhuurd aan de exploitant van Park Eifel, Center Parcs Leisure Deutschland GmbH (de Huurder), op basis van een 15-jarige volledig netto-huurovereenkomst. Meer informatie over de huurder vindt u in hoofdstuk 5 van het Informatie Memorandum.

De nakoming door Huurder van zijn (huur) betalingsverplichtingen aan Kredietnemer zijn gewaarborgd door middel van drie borgstellingen die aan Kredietnemer zijn verstrekt door Center Parcs Germany Holding B.V., Center Parcs Europe NV en Pierre et Vacances SA, alsmede door een onafhankelijke, onvoorwaardelijke concerngarantie van Pierre et Vacances SA. Rente en aflossingen van het Fonds worden door Kredietnemer betaald uit de ontvangen (netto) huuropbrengsten.

Contact opnemen    Account aanmaken

Geïnteresseerden kunnen zich gedurende de inschrijfperiode inschrijven, direct online of via één van onze adviseurs. Deelname is mogelijk van € 100.000 zijnde 20 Participaties à € 5.000. De inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst van de volledige inschrijfdocumentatie. Een schematische weergave van de voor inschrijving te nemen stappen vindt u hier.

Contact met onze adviseurs
Neem geheel vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs. U kunt ons telefonisch of via e-mail bereiken. U bent van harte welkom op ons kantoor in Goes. Ook kunt u een afspraak maken bij u thuis of een locatie naar u keuze met een adviseur. 

Contact opnemen    

Online inschrijven
Via my.beaureale.com kunt u zich gemakkelijk online inschrijven. Als u nog geen account heeft is deze eenvoudig online aan te maken. Na het aanmaken van een account en verificatie van uw gegevens, kun u zich inschrijven voor het Fonds door middel van het invullen en ondertekenen van het digitale inschrijfformulier. U kunt dit proces volledig zelfstandig en online uitvoeren, maar ook samen met één van onze adviseurs. Na ontvangst van het volledig ingevulde, ondertekende Inschrijfformulier wordt het geverifieerd door de Beheerder. Bij aanvaarding vermeldt de Beheerder het bedrag van de aanvaarde inschrijving alsmede de uiterste datum waarop de storting betreffende de Participaties, afhankelijk van de betreffende tranche, door het Fonds dient te zijn ontvangen.

Account aanmaken

 

Rente

6,0% tot 8,5%* per jaar 
(*) Cumulatief rendement op basis van 15 jaar

Keuze looptijd

6, 12 of 15 jaar

Geïnvesteerd bedrag

€ 9.500.000
 

Totale Fonds

€ 9.500.000

100
%
gevuld
Risicoscore

De risico-indicator helpt investeerders bij het vergelijken van het risicoprofiel van investeringsfondsen. Deze indicator maakt onderdeel uit van het essentiële informatie document welke voor elk investeringsfonds wat onder toezicht staat van de autoriteit financiële markten (AFM) moet worden opgesteld. De volatiliteit van een investering wordt vaak gebruikt ter indicatie van het risico. De volatiliteit is de beweeglijkheid van de waarde van de investering op basis van historische gegevens of koerswaarde. Investeringen waar minder dan maandelijks een waarde van wordt vastgesteld, vallen automatisch in risicoklasse 6, ongeacht de beweeglijkheid of zekerheden van de investering. Hierdoor wordt het Eifel fonds automatisch ingedeeld in risicoklasse 6. Meer informatie over de risico-indicator leest u hier.