CSCD levert diensten aan 20 AIFMD fondsbeheerders voor bijna 150 beleggingsfondsen. CSCD staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Nederland. Bestuurders van CSCD zijn getoetst op betrouwbaarheid en deskundigheid.

CSCD treedt op als onafhankelijk bewaarder voor het BRI CP Eifel fonds. Omdat het fonds gevestigd is in Nederland heeft het fonds een Nederlandse onafhankelijke bewaarder nodig (terwijl de fondsbeheerder een vergunning houdt in Frankrijk). De taken die CSCD uitoefent bij dit fonds zijn de wettelijke taken die CSCD als bewaarder heeft. CSCD is aangesteld om de belangen van de investeerders in het fonds te behartigen en te controleren of de fondsbeheerder zich houdt aan de gemaakte afspraken met investeerders zoals vastgelegd in de fondsdocumentatie. Deze taken zijn onder te verdelen in:

 • Controleren van de kasstromen van het fonds. 
  Op dagelijkse basis heeft CSCD-kijkrechten tot alle bankrekeningen van het fonds. Wij controleren of betalingen en ontvangsten van gelden in lijn zijn met het beleggingsbeleid van het fonds.
   
 • Verificatie van eigendom
  CSCD controleert bij aanvang van het fonds en tenminste jaarlijks of het fonds eigenaar is van de gedane investeringen. Gelijktijdig houden wij een activa register bij waarin dit is vastgelegd.
   
 • Toezicht houden op het beheer van het fonds conform het gene is vastgelegd in het informatie memorandum

CSCD controleert of de beheerder van het fonds de afspraken die zijn vastgelegd in de fondsdocumentatie nakomt. Hieronder vallen bijvoorbeeld de jaarlijkse controle van de intrinsieke waarde van het fonds, uitgifte van de participaties, controle of de opbrengsten uit het fonds de juiste bestemming krijgen en controle of alle transacties tijdig worden verricht. 

Indien CSCD-onregelmatigheden aantreft bij de controle van bovengenoemde taken zal zij dit eerst met de beheerder bespreken en proberen op te lossen. Indien er geen oplossing komt dan kan CSCD uiteindelijk naar de toezichthouder gaan om het ontstane verschil van inzicht voor te leggen.

CSCD heeft een contractuele relatie met Beaureale welke middels een overeenkomst van bewaarneming is vastgelegd. CSCD ontvangt hiervoor van Beaureale een vergoeding.

Laatste nieuws

apr 5, 2024

Uitbreiding AIFMD vergunning Beaureale

Met trots kunnen we melden dat per 2 April 2024 de Autorite des Marchés Financiers (Franse financiële toezichthouder) de AIFMD vergunning van Beaureale Investments heeft uitgebreid.

apr 2, 2024

Center Parcs over vernieuwing Park Eifel

Frank Daemen (Managing Director Center Parcs Germany​) vertelt welke impact de vernieuwing van Park Eifel heeft gehad voor de gasten en voor Center Parcs.

jan 2, 2024

Investeringsfonds Park Eifel volledig gevuld!

Allereerst wensen wij u een gezond, voorspoedig en gelukkig 2024.